Wat kun je met GRC software?

De betrouwbaarheid van zakelijke dienstverlening wordt algemeen erkend als een cruciaal onderdeel van het succes van een organisatie. Bedrijven worden ingewikkelder en onvoorspelbaarder, terwijl verantwoording en naleving van de regelgeving belangrijker worden. Desondanks suggereren statistieken dat de hoeveelheid fraude binnen bedrijven verre van afneemt.

Als gevolg hiervan hebben veel bedrijven een systematische benadering van Governance, Risk en Compliance ( GRC software ) tot een doel met hoge prioriteit gemaakt : “Governance” verwijst naar de regels, wetten, cultuur en instellingen die bepalen hoe een bedrijf wordt geleid ; “Risk” verwijst naar de gecoördineerde acties die de risico’s van een bedrijf begeleiden en beheersen; en “Compliance” verwijst naar de volgende regelgeving, evenals naar bedrijfsbeleid en -procedures.

Het helpt bedrijven om de uitvoering van bedrijfsplannen met succes te combineren met processen voor risicobeheer en compliance.

Elk bedrijf wordt geconfronteerd met steeds meer gekoppelde risico’s als gevolg van de uitbreiding van digitale handel. Ontdek hoe een uniforme GRC-omgeving kan leiden tot een groter risicobewustzijn, meer verantwoordelijkheid en uiteindelijk besluitvormingsvaardigheden.

Governance

Governance, op het meest basale niveau, is een systeem van regels, voorschriften en procedures die garanderen dat de bedrijfsactiviteiten zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Verantwoordelijkheid en managementcontroles komen allemaal aan bod.

Het management kan controleren en beïnvloeden wat er op alle niveaus van de organisatie gebeurt, en dankzij governance zijn de bedrijfsdivisies afgestemd op de eisen van de klanten en de algemene bedrijfsdoelstellingen.

Een doelstelling van governance is het vinden van een balans tussen de belangen van verschillende belanghebbenden, zoals medewerkers, leveranciers en investeerders.

Risk en compliance

De praktijk van het detecteren, analyseren en beheersen van financiële, juridische, strategische en veiligheidsbedreigingen voor een bedrijf staat bekend als risicobeheer. Om het risico te verminderen, moet een bedrijf middelen besteden aan het minimaliseren, bewaken en beheersen. Het doel van een programma voor bedrijfsrisicobeheer is het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en tegelijkertijd het risico te verminderen en waarde te behouden.

Naleving van regels, voorschriften, normen en wetten die zijn opgesteld door de industrie en/of overheidsinstanties wordt compliance genoemd. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot slechte prestaties, boetes, straffen en rechtszaken voor het bedrijf.

Waarom is GRC belangrijk?

Effectief gebruik van GRC minimaliseert risico’s en verbetert de doeltreffendheid van de controle en naleving van de beveiliging voor het bedrijf door gebruik te maken van één enkele, geïntegreerde strategie die de impact van blinde vlekken vermindert. GRC die effectief is bevordert de naleving.

 PDCA cyclus

De bedrijven van vandaag werken in steeds complexere en dynamischere omgevingen. Talloze regels die dagelijks veranderen, toenemende cyberbeveiligingsbedreigingen, gecompliceerde nalevingsnormen en leveranciersrisico’s vereisen sterke GRC-programma’s en -oplossingen. GRC gebruikt de PDCA-aanpak als basis voor de werkwijze om organisaties te helpen deze uitdagingen aan te gaan, zodat ze niet alleen kunnen omgaan met, maar ook profiteren van, complexiteit en verandering.

Door de PDCA-cyclus te volgen, kunt u voorkomen dat u dezelfde fouten herhaalt. In de laatste twee stappen van check & act is een veilige omgeving noodzakelijk. Dit wordt bereikt door een uitgebreide beoordeling van alle essentiële controles in alle processen. Meer indicatoren om hun prestaties en resultaten te beoordelen, zijn gebaseerd op belangrijke concepten: risico’s die de reputatie van het bedrijf in gevaar brengen en risico’s die de reputatie van het bedrijf schaden.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een antwoord