Cashflow binnen de organisatie

Het verschil in het geld wat je ontvangt en het geld wat je uitgeeft in een periode wordt de cashflow genoemd. Deze term komt vanuit de bedrijfseconomie. Je hebt positieve cashflow en negatieve cashflow. Bij de positieve cashflow worden de uitgaven van geld overtroffen door de ontvangsten van geld. Bij de negatieve cashflow worden de ontvangsten overtroffen door de uitgaven. Bij cashflow gaat het niet alleen chartaal geld, dus ‘cash’. Het kan hier ook gaan om het geld wat op de rekeningen van het bedrijf staat. Het is belangrijk dat een bedrijf een goede cashflow heeft. Bij de financiële continuïteit kan creditmanagement een hele belangrijke rol hebben. Het creditmanagement kunt niet alleen bij de financiële continuïteit een belangrijke rol hebben, maar het is ook een integraal onderdeel in zo een onderneming.

Creditmanagement

Het doel van creditmanagement is het beperken en beheren van kredietrisico’s. Daarnaast kent het ook als doel om het werkkapitaal te optimaliseren. Hierbij moet er verantwoordelijk met de klantgegevens worden omgegaan. Ook moet er gezorgd worden dat de klanttevredenheid behouden of verbeterd wordt. 

Hoe krijg je een goede cashflow?

Er zijn meerdere tips om een goede cashflow te hebben.

Tip nummer 1: zorg ervoor dat je een liquiditeitsbegroting maakt. Dit is een voorspelling van hoe de cashflow zou kunnen verlopen. Zo een overzicht zorgt ervoor dat je zicht krijgt op de verschillende en belangrijke aspecten, zoals het saldoverloop.

Tip nummer 2: zorg ervoor dat je weet met wie er zaken gedaan worden. Je kunt de kredietwaardigheid van een onderneming checken. Hierdoor kan je weten of een klant de factuur zal betalen.

Tip nummer 3: dagelijks factureren. Wanneer je ervoor zorgt dat je dagelijks factureert, dan krijg jij meestal het geld eerder binnen. Dit is een gemiddelde van 2 weken.

Tip nummer 4: stuur je klanten een betalingsherinnering. Bij een betalingsherinnering attendeer je de klant dat hij of zij niet vergeet de rekening te betalen. Je stuurt eerst een vriendelijke brief, met daarin de herinnering. Wanneer er nog niet is betaald, dan stuur je een brief die minder vriendelijk is dan de eerste. Hierin zal je wat directer moeten zijn.

Tip nummer 5: het voorraadbeheer optimaliseren. Hierbij zul je moeten kijken hoeveel voorraad er nodig is. Aan de ene kant wil je de klant geen nee verkopen, maar aan de andere kant moet je ervoor zorgen dat de voorraad zo laag mogelijk is. Wanneer je te veel voorraad hebt en het niet genoeg wordt verkocht dan blijft het liggen en krijg je hier dus niet betaald voor.

Tip nummer 6: betaal op tijd, maar niet te vroeg. Je kunt ervoor kiezen om een betaling direct over te maken wanneer je die binnen hebt. Vaak wordt er een termijn gegeven. Hierdoor kun je tot de laatste dag van de termijn betalen.

Tip nummer 7: bankfinanciering of factoring. Dit is belangrijk als je wil investeren in groeien of liquiditeit als gevolg van groei zou willen hebben.

Tip nummer 8: transparant zijn. Wanneer je van tevoren al weet of het al verwacht dat er bepaalde knelpunten in de cashflow zullen zijn, verberg dit dan niet. Wees open en eerlijk met de financiers. Naast het open en eerlijk zijn is het handig om het ook op tijd aan te geven en niet wanneer het al te laat is. 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een antwoord